Storitve
 

Cautela Pros vam nudi davčno svetovanje s področja transfernih cen glede:

  • opredelitve povezanih oseb v skladu s slovensko davčno zakonodajo;
  • izbire ustrezne metode za oblikovanje transferne cene;
  • oblikovanja podlag za izbiro najustreznejše metode pri upoštevanju narave poslovanja vaših povezanih oseb;
  • priprave podporne dokumentacije za namene zagovarjanja transfernih cen skladno z zahtevami slovenske zakonodaje, smernicami OECD s področja transfernih cen in najboljšo prakso;
  • priprave analiz primerljivosti z uporabo baze TP Catalyst  kot učinkovitega instrumenta za izpolnjevanje tržnega načela (arm's length principle);
  • na vašo zahtevo opravimo pregled transakcij med povezanimi osebami in obstoječe dokumentacije ter opozorimo na tveganja iz sistema transfernih cen;
  • komuniciranja z davčnimi organi v zvezi z davčnimi pregledi s področja transfernih cen oziroma dokazovanja tržne narave transakcij med povezanimi osebami pred davčnimi organi.

Prednosti poslovanja z nami

Naši izkušenih svetovalci izvajajo davčno svetovanje pri konsolidaciji politike transfernih cen na ravni skupine, ki ustreza vašim poslovnim ciljem in strategijam. Z analizo primerljivosti na podlagi baze TP Catalyst vam zagotovimo učinkovito določitev neodvisnih tržnih cen za vaše blago in storitve. S pomočjo določanja primerne transferne cene lahko optimiziramo vaš dobiček, saj transferne cene določajo višino prihodkov in odhodkov v Sloveniji in drugih za vas pomembnih državah.

Svetovalci nudijo tudi podporo pri pripravi dokumentacije za potrebe transfernih cen, ki jo določajo smernice OECD. Naše davčno svetovanje se v celoti prilagodi aktualnim zahtevam davčnih predpisov o transfernih cenah s čimer se izognete morebitnim kaznim.

Baza TP Catalyst

Učinkovito davčno svetovanje s področja transfernih cen vključuje temeljito izvedbo analiz primerljivosti. Za izvedbo analiz primerljivosti kot zahteve za dokumentiranje skladno z določili slovenske zakonodaje s področja transfernih cen uporabljamo komercialno bazo TP Catalyst, ponudnika Bureau van Dijk. Praktične izkušnje narekujejo, da je baza TP Catalyst najbolj razširjena baza za izvajanje analiz primerljivosti, na podlagi katere pridemo do relativno zanesljivega razpona primerljivih tržnih cen za potrditev izpolnjevanja tržnega načela. Baza TP Catalyst je najbolj razširjena baza za transferne cene, saj jo uporabljajo tako davčni zavezanci oziroma njihovi davčni svetovalci, kot tudi davčne uprave pri izvajanju davčno-inšpekcijskega nadzora s področja transfernih cen.

Nazaj na vrh strani