Storitve
 

Spremembe na trgu ali spremembe v poslovanju samostojnega podjetnika, družbe ali skupine družb lahko zahtevajo, da se samostojno podjetnik ali družba preoblikuje. Pri tem se pojavijo statusnopravne spremembe s spremembami v kapitalu in spremembe, pri katerih se kapitalska struktura ne spremeni, t.j. sprememba pravnoorganizacijske oblike. 

Med oblike statusnega preoblikovanja podjetij prištevamo davčnopravne spremembe, ki jih lahko delimo na dve področji:

  • statusnopravne spremembe s spremembami v kapitalu družb;
  • statusnopravne spremembe, pri katerih se kapitalska struktura ne spremeni, t.j. sprememba pravnoorganizacijske oblike.

V prvo skupino prištevamo predvsem združitve, ki jih delimo na spojitve ter pripojitve in delitve, ki jih delimo na oddelitve in razdelitve.

Poudimo lahko pomoč ali celotno izvedbo pravnih, davčnih in operativno računovodskih postopkov vseh naštetih statusnih preoblikovanj. Radi bi poudarili, da sta pri statusnopravnem preoblikovanju eno najpomembnejših področij pravočasno načrtovanje postopkov in zagotavljanje dobre komunikacije. Z bogatimi mednarodnimi izkušnjami na tem področju vam lahko pomagamo tudi pri tem. V drugo skupino prištevamo predvsem različne oblike statusnopravnega preoblikovanja, pri katerih gre za spremembo pravnoorganizacijske oblike družbe. V zvezi z zgornjimi postopki vam lahko pomagamo pri pravnih, davčnih in operativnih računovodskih vprašanjih, postopkih in rešitvah, ki smo jih razvili pri praktičnih izkušnjah iz preteklosti.


Nazaj na vrh strani