Storitve
 

Pravno svetovanje

Davčno pravo vedno bolj pridobiva na pomembnosti, saj ob gospodarskem in civilnem pravu, zagotavlja sklenitev dolgoročno učinkovitih pravnih poslov, kar lahko bistveno vpliva na obdavčitev fizičnih ali pravnih oseb. Pomemben vidik davčnega prava predstavlja tudi ustrezno nastopanja v razmerju do davčnih organov.

Svetovanje na področju gospodarskega statusnega prava v povezavi z davčnim in civilnim pravom zagotavlja optimalne rešitve pri sklepanju pravnih poslov ali preoblikovanju družb, kar dolgoročno bistveno vpliva na poslovanje samostojnega podjetnika ali družbe.

Tako za delodajalca, kakor tudi za delavca, delovnopravna zakonodaja predstavlja osnovno vodilo k uspešnemu sodelovanju. Ob individualnem delovnem pravu vse bolj na pomembnosti pridobiva tudi kolektivno delovno pravo. Pomemben vidik delovnega prava predstavlja tudi zaposlovanje tujcev.

Obligacijsko pravo ureja temeljna načela in splošna pravila za vsa obligacijska razmerja. Temeljno načelo je svobodna in avtonomna volja oseb, ki med seboj prosto urejajo pravna razmerja, glede na lastne želje in potrebe.

Nazaj na vrh strani