Transferne cene

 

Slovenska zakonska podlaga za dokumentiranje transfernih cen je povzeta v določilih Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), ki upošteva predlagani način dokumentiranja transfernih cen na podlagi Kodeksa ravnanja v zvezi z dokumentacijo za transferne cene.

Cautela Pros je skladno z določili slovenske zakonodaje in OECD smernic glede obsega in oblike zagotavljanja in hranjenja dokumentacije ter prakse in izkušenj iz različnih svetovalnih projektov s področja transfernih cen oblikovala praktični pristop v smislu najboljše prakse (»best practice approach«). Takšen pristop je splošno sprejet tudi v davčno-inšpekcijskih postopkih in vam zagotavlja pravno varnost v smislu zagotovitve ustrezne podporne dokumentacije za transferne cene.


Nazaj na vrh strani